I høst sendte Forsvarsdepartementet ut en høring om skyte- og øvingsfelt for forsvaret. Det er