I høst sendte Forsvarsdepartementet ut en høring om skyte- og øvingsfelt for forsvaret. Det er foreslått en rekke endringer, både i områder og regler. Høringsfristen er nå utløpt, og saken ligger nå på regjeringens bord.

Forslagene omfatter blant annet:

  • Videreføring av 38 eksisterende skyte- og øvingsfelt
  • Etablering av 12 nye felt
  • Avvikling av 49 felt
  • Forbudsområder med begrensninger på bruk av sjøområder
  • Forskriftsfestning av feltene

Bolaks kan bli rammet

Lakseselskapet Bolaks har sendt inn et eget høringssvar. Selskapet har all sin aktivitet i Bjørnafjorden kommune, og vil bli sterkt rammet dersom skytefeltet i Strandvik blir forskriftsfestet.