Overfor Dagens Næringsliv forteller Lars Sørgård, som leder regjeringens Energikommisjon, at han er bekymret over for at havvindsatsingen kan bli et subsidiesluk. I et innlegg hos avisen spør NHH-professoren om regjeringen burde sette satsingen på pause. I innlegget viser han til at kostnadene for havvind er betydelig høyere enn det som var lagt til grunn for et halvt år siden.

Da Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterte sine 20 identifiserte områder for havvind tidligere i år reagerte flere fiskere på at fiskefelt som er viktige for dem var valgt ut, blant annet felt utenfor Finnmarkskysten og Sørlandskysten.

NVE har identifisert 20 områder som potensielt kan benyttes til havvind. De strekker seg fra Agder til Øst-Finnmark. Foto: NVE

Strategisk

Det som er foreslått av myndighetene er å gjøre det man kaller en strategisk konsekvensutredning, som blant annet inkluderer miljø- og samfunnsmessige forhold. Virkninger for andre næringer, som fiskeri, er en del av det.

– Områdene som utredes vil vurderes opp mot hverandre, og det vil avdekkes ny informasjon om potensielle konflikter med andre interessenter. Utredningene vil også belyse kunnskapsmangler, skriver NVE på sin temaside om havvindområdene.

Regjeringen har som mål å tildele arealer for 30.000 MW havvind innen 2040.

Støre uenig

Til DN sier Sørård at nyheten om at Equinor legger sitt havvindprosjekt Trollvind på is gjør det naturlig å gjøre samme vurderinger rundt de to andre områdene som skal organiseres auksjoner for senere i år.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til avisen at han ikke er enige i Sørgårds vurderinger.

– Pause er et dårlig svar. Det betyr at vi slutter med den utviklingen og samspillet mellom industri og myndigheter som er nødvendig, sier han til DN.

Fiskeridirektoratet har tidligere vært tydelige på at et område som er avsatt til havvind må regnes som utilgjengelig for tradisjonelt fiskeri.