Ifølge avisen Khrono blir minst fire tokt lagt på is for å få havforskningens budsjett til å gå opp. Men bestandstoktene går etter planen, opplyser forskningsdirektør Geir Huse til Fiskeribladet.

Havforskningsinstituttet (HI) har stått i en krevende økonomisk situasjon det siste året, blant annet på grunn av økte drivstoffpriser som ikke ble kompensert for da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor.

Havforskningen sto egentlig klar med en omfattende kuttplan, som tok utgangspunkt i at det ikke ble gitt noe økonomisk drahjelp. Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 11. mai ble det klart at regjeringen pumper 46 millioner kroner inn i havforskningens toktvirksomhet.

Større inntekter enn antatt

Dette skal dekkes inn gjennom fiskeriforskningsavgiften, der inntektene for staten i år blir større enn først antatt.

De fire toktene som blir kuttet, vil gå blant annet gå utover overvåkningen av klimaendringer i Arktis, viser Khrono til.

– Det er uheldig at vi ikke får gjennomført dette, seier forskningsdirektør Geir Huse til avisen.

Overfor avisen legger han til at han er lettet over at kuttene ikke blir større.

Dropper polhavet

Tokt som kan bli rammet, er tokt som var planlagt i Polhavet, skriver Khrono. Ifølge avisen er klimaendringene svært store her, og området blir regnet som et nøkkelområde for å forstå klimaendringene bedre.

Fiskeribladet har spurt forskningsdirektøren hvorvidt fiskebestandstoktene også står på listen.

– Det blir ingen kutt i bestandsforskningstoktene, skriver han i en SMS til Fiskeribladet mandag ettermiddag.

Tross ekstrasummen fra regjeringen videreføres planene om å ta forskningsskipet «Kristine Bonnevie» ut av drift innen neste år.