Fiskeridirektoratet presenterer i dag lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten for 2022. Den viser at for kystfiskefartøyene totalt sett, økte driftsmarginen fra 10,2 i 2021 til 15,6 prosent i 2022.

Konvensjonelle fartøy fra 15-20,9 meter hjemmelslengde hadde aller høyest driftsmargin innen kystgruppen, da på 21,8 prosent i 2022.

For havfiskefartøyene samlet sett, var det en reduksjon i driftsmarginen fra 2021-2022, ned fra 21,7 prosent i 2021 til 19,7 prosent i 2022. Det er ringnotsnurperne som kan vise til høyest driftsmargin, med 24,6 prosent i 2022.

Minus på snøkrabbe

Ifølge direktoratet er konvensjonelle havfiskefartøy den eneste gruppen blant havfiskefartøyene som opplevde en økning i driftsmarginen, fra 8,8 prosent i 2021 til 10,6 prosent i 2022.

Dårligst ut på driftsmargin blant kystfiskefartøyene, var kystreketrålerne, med -1,1 prosent i 2022. Likevel, er det en forbedring fra -3,7 prosent i 2021.

Når det gjelder havgående krabbefartøy ble gjennomsnittlige driftsinntekter redusert fra 2021 til 2022, og fartøygruppen endte med en driftsmargin på -7,4 prosent i 2022.

Dårlig driftsmargin for snøkrabbeflåten i 2022, ifølge Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse. Foto: Leif Grimsmo

Direktoratet viser til at dette er en nedgang fra 2021, som var det første året en så en positiv driftsmargin for denne fartøygruppen. Gruppen består av fartøy som i hovedsak driver fangst etter snøkrabbe.

Økte inntekter og kostnader

Driftsinntektene til fiskeflåten økte fra 2021 til 2022, men flåten opplevde samtidig en økning i driftskostnadene, ifølge direktoratets lønnsomhetsundersøkelse.

Økte drivstoffkostnader var med på å trekke opp driftskostnadene. De fleste fartøygruppene opplevde en økning i lønnsomheten i 2022, men det varierer hvor stor økningen var. For fartøygruppene sett under ett økte gjennomsnittlige drivstoffkostnader med 66 prosent fra 2021 til 2022.

Tall fra lønnsomhetsundersøkelsen viser en økning i inflasjonsjusterte driftsinntekter for flåten totalt sett. Inflasjonsjusterte driftsinntekter økte fra 24,8 milliarder i 2021 til 29,3 milliarder i 2022.