I slutten av mars startet myndighetene den største tverrfaglige aksjonen i Troms politidistrikt på over 30 år. Over flere dager aksjonerte Kystvakten, Økokrim, Fiskeridirektoratet, Skatteetaten og politiet mot fiskerinæringa på flere lokaliteter i Troms og Finnmark, samt Møre og Romsdal.

Tre personer ble pågrepet, og én av dem ble varetektsfengslet i to uker.

Fiskeribladet har spurt Økokrim og politihøgskolen hva fiskerikriminalitet er, hvordan det foregår, og hvor vanskelig det er å finne avdekke og etterforske og slik kriminalitet.

Ronny Andre Jørgensen er fagjurist for fiskerisaker i Troms politidistrikt, Foto: BarentsWatch

– Strenge beviskrav

Kathrine Kannelønning er ansvarlig for «Etterforskning av fiskerikriminalitet».