I fjor landet norske fiskere fisk til en verdi av 28 milliarder kroner, fordelt på ulike slag til ulike formål. I utregningen for området som nå er foreslått åpnet for mineralutvinning dras det samtidig opp røslige 109.000 tonn fisk.

Velger vi en kilopris på 10 kroner, tilsvarer det 1,1 milliarder kroner fra det 592 500 kvadratkilometer store området, skriver Kystens Næringsliv.

I Fiskeridirektoratets høringsnotat til mineralutvinning på havbunnen brukes formuleringen «aktiviteten i utredningsområdet er veldig lav, sammenlignet med andre fiskerike områder på norsk kontinentalsokkel».