I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Da den ble vedtatt var den støttet av 9 land. Brasil har nå sluttet seg til erklæringen, totalt nå er det støtte fra 34 stater, opplyste Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding torsdag.

- Brasil er en stor og viktig havnasjon og har den 10. største økonomiske sonen i verden. Det er derfor svært gledelig at landet nå tiltrer erklæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fartøysporing

For å fylle erklæringen med innhold lanserte Norge i 2019 Blue Justice-initiativet som skal bistå stater med å samarbeide på tvers av landegrensene mot fiskerikriminalitet.

En norsk-utviklet digital samarbeidsplattform skal føre myndigheter sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Plattformen, som administreres av FNs utviklingsprogram (UNDP), ble benyttet under torsdagens undertegnelse med Brasil.

For å støtte opp om plattformen vil Norge bidra med unik kompetanse innen fartøysporing gjennom det internasjonale kompetansesenter innen fartøysporing som Fiskeridirektoratet og Kystverket samarbeider om i Vardø.