I et brev sendt til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet krever lofotrederiet Benonisen Fiskeri at staten gir dem mulighet til å overføre over 500 tonn av fjorårets ufiskede kvoter til i år.

Rederiet er også åpen for å få erstatning for tapte fangstinntekter.

Dette går frem av et brev som er sendt fra advokatfirmaet Sands til departementet og Fiskeridirektoratet.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Søkte unntak

Benonisen Fiskeri er eid av far og sønn fra Sørvågen i Lofoten: Kristian M. Benonisen med 41 prosent og Kristian P.