Fiskeribladet omtalte i mars, kort tid etter Russlands invasjon av Ukraina, at et av bergensrederiet Silver Seas skip losset fisk i den russiske havnen St. Petersburg. Da var det det norskregistrerte fryseskipet «Silver Bergen» som var der.

Selskapet har fortsatt å sende skip til Russland med fisk, fôr og fôringredienser etter at krigen brøt ut.

Helt på slutten av januar i år gikk «Silver Breeze» fra kai i Runavik i Færøyene, da på vei mot St. Petersburg. Fartøyet var lastet med frossen kolmule, ifølge selskapet.