– Jeg hadde gjerne sett at kommunen tok hele prosjektet, slik nabokommunen har gjort flere steder hos seg. Sett i lys av at kommunen henter havbruksmidler nettopp fra denne delen av kommunen og fjorden, kunne de gitt enda mer tilbake, sier Arnkjell Bøgeberg til iFinnmark.

Han eier kaia der Norway King Crab igjen leier seg inn i lokalene. I dag er det tre plasser langs kaikanten, noe som er for lite.

– Nå håper vi at det kan bli et spleiselag. Kanskje kan vi også få med oss Sametinget på finansieringssiden, sier Bøgeberg til iFinnmark.

Kommunen har bevilget 1,5 millioner kroner til prosjektet.