Det er noen av hovedpunktene fra årets undersøkelse om barn- og unges sjømatkonsum, melder Godfisk i en pressemelding.

Siden 2018 har Ipsos, for Norges sjømatråd, kartlagt barn og unges spisevaner når det gjelder fisk og skalldyr. Undersøkelsen er gjort i aldersgruppen 8-19 år, og resultatene er vektet på kjønn, alder og landsdel.

Camilla Beck, markedsdirektør i Norges sjømatråd, fremhever at det er få store endringer sammenliknet med de to siste årene, med unntak av gruppen som spiser sjømat minst tre ganger i uken slik helsemyndighetene anbefaler. Ifølge Helsedirektoratets kostråd bør man spise fisk til middag 2-3 ganger i uken, og gjerne fisk som pålegg i tillegg.

Mange spiser fisk hver uke

Camilla Beck Sætre, markedsdirektør i Sjømatrådet Foto: privat

Årets undersøkelse viser at 72 prosent av norske barn og unge spiser fisk minst én gang i uken. Det er en svak økning fra i fjor da andelen lå på 70 prosent. I gruppen som spiser fisk i henhold til anbefalingene har imidlertid andelen sunket fra 20 prosent til 14 prosent.

- Det er bra at over 7 av 10 spiser fisk minst én gang per uke, men at bare 14 prosent spiser fisk i henhold til kostrådene er en bekymringsfull utvikling. Vi jobber målrettet med å snu trenden og inspirere til økt sjømatkonsum. De unge er en spesielt viktig målgruppe, og undersøkelsen fra Ipsos gir oss en god pekepinn på hvordan vi kan nå ungdommen på deres premisser, sier Beck.

Vestlandet og Midt-Norge på bunn

Årets undersøkelse viser også at det er barn og unge på Vestlandet og i Midt-Norge som spiser minst fisk. Bare åtte prosent av barn og unge i Midt-Norge sier de spiser fisk minst tre ganger i uken, mens tallet for Vestlandet er ti prosent. Andelen har i tillegg sunket fra henholdsvis 19 og 20 prosent i 2020.

- Ser vi på gruppen som spiser fisk minst 1-2 ganger i uken eller oftere, så er tendensen den samme- også her havner barn og unge fra vestre og midtre deler av Norge nederst på skalaen, forteller Beck.

På toppen for sjømatkonsumet ligger Oslo-barn og barn fra Nord-Norge. I Oslo sier 26 prosent at de spiser fisk minst tre ganger i uken, og i Nord-Norge svarer 25 prosent det samme. For Nord-Norges del er det en god oppgang fra 18 prosent året før.

Laks er favoritten

Når 8- 19- åringene blir spurt om hva som er favorittretten innen sjømatkategorien så er laksen den klare vinneren: 32 prosent foretrekker laks når de skal velge mellom ulike sjømatretter. På en delt andreplass med torsken, kommer sushi: 14 prosent av de spurte velger sushi eller ulike torskeretter som sin favoritt.