Den norske havbruksnæringa har hatt en formidabel vekst, og er blitt en global leverandør av laks. Den skaper store økonomiske verdier og sysselsetting både direkte i oppdrettsbransjen og i tilknyttet næringsliv.

De siste årene har fokuset på sikkerhet i havbruk økt både hos næring og myndigheter. Det er all grunn til dette. Sammenligninger av tall for yrkesdød, viser at røktere har det nest mest ulykkesutsatte yrket i Norge.

I en undersøkelse, ble ledelse og stabspersonell bedt om å vurdere sikkerheten i næringen.