Den norske havbruksnæringa har hatt en formidabel vekst,