I desember ble det kjent at Fiskeridirektoratet vil frata de tre snøkrabbefartøyene «Arctic Pioner», «Polar Pioneer» og «Kvitungen» tillatelsene. Myndighetene mener minoritetseier Polar Seafood Danmark reelt eier mer enn sin aksjepost på 40 prosent, da kamuflert gjennom betydelige lån.

Disse tre båtene har hittil i år fisket nær en tidel av årets snøkrabbekvote, og har per torsdag fangstet hele 956 tonn. «Polar Pioneer» har tatt mest av rederienes fartøy, og har så langt fangstet 477 av dem. Årets totalkvote er på 9758 tonn, og det gjenstår per 22.