– Den alvorlige ulykken vil påvirke valg vi tar, antageligvis både bevisst og ubevisst, i mange år framover, sier Meland.

Han forteller at de har samarbeidet med bedriftshelsetjenesten med å følge opp de ansatte etter ulykken.

– Vi jobber kontinuerlig med å bedre sikkerheten, sier Meland og viser at de har gjennomført en rekke tiltak og har planer om flere.

Etter ulykken har oppdrettsselskapet på eget initiativ gjennomført en rekke tiltak, og de har planlagt flere.