– Vedtaket er ikke ulovlig, men etter min vurdering utøvelse av dårlig skjønn.

Slik kommenterer styreleder Kenneth Mikkelsen at både Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet avslo så vel ny tidsbegrenset tillatelse som dispensasjon fra aktivitetskravet for Grimsholm Fiskedrift AS.

– Vi søker ikke om en forlengelse av den midlertidige tillatelsen som ble gitt, men ny midlertidig tillatelse for Ingvild Elise Karlsen, slik at hun kunne beholde arven etter sin far.