Det kommer frem i Redningsselskapets drukningsstatistikk for fjoråret. 75 personer omkom i drukningsulykker, noe som er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen er størst i ulykker etter fall fra land. Det var også en nedgang i drukning i forbindelse med bading.

– De fra 60 år og oppover utgjør 22 prosent av befolkningen i Norge, og er dermed sterkt overrepresentert på drukningsstatistikken, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, i en pressemelding.

Flest i Troms og Finnmark

I Vestland og Troms og Finnmark omkom 13 personer i drukningsulykker i 2021. Tett fulgt av Viken med 12 drukningsdødsfall.

– Ser vi dette opp mot antall innbyggere i fylket, hadde Troms og Finnmark hele 5,3 drukningsdødsfall per 100.000 innbyggere i 2021. Snittet i Norge var på 1,4, sier Krangnes i meldingen.

Slik er den fylkesvise fordelingen med 2020 i parentes:

 • Troms og Finnmark: 13 (9)
 • Nordland: 3 (10)
 • Trøndelag: 7 (5)
 • Møre og Romsdal: 2 (5)
 • Vestland: 13 (12)
 • Rogaland: 6 (10)
 • Agder: 5 (4)
 • Vestfold og Telemark: 5 (6)
 • Viken: 12 (19)
 • Innlandet: 8 (6)
 • Oslo: 1 (2)

Fører statistikk på annen måte

25 personer omkom fra fritidsbåt i 2021. Dette er fem flere enn i 2020. Ni personer druknet etter fall gjennom is. Det er tre ganger så mange som i 2020, opplyser Redningsselskapet.

En del av nedgangen i statistikken skyldes arbeidet med ta suicidale hendelser ut av statistikken, opplyser Redningsselskapet. Suicidale hendelser utelukkes for at Redningsselskapets drukningsstatistikk skal være relevant for å forebygge drukning som skyldes ulykker.