Bak konferansen står kjente navn i næringen: Monica Langeland, Kathleen Offman Mathisen og Mariann Frantsen, fra leverandørindustrien, havbruk og villfisk. Trekløveret roser støtten fra egne rekker, som til nå har landet dem 400.000 kroner.

– Nok et eksempel på at likestilling i sjømatnæringen er noe næringen mener er et viktig tema, heter det i en pressemelding fra arrangørene.

29. september i Bergen

Pengedrysset til «Kvinner i havet» kommer i tillegg til 300.000 kroner i likestillingsmidler fra Nærings- og fiskeridepartementet. Arrangementet vil gå av stabelen 29. september i år i Bergen, og er ment som det første i det som skal bli et årlig arrangement. Til åpningen kommer både fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, og kortreiste Erna Solberg.

-Målet er å få hele sjømatnæringen til å møtes. Næringen vil bli bedre med en bedre kjønnsbalanse, og vi inviterer bredt, kvinner og menn, ansatte, ledere og eiere, fra hele verdikjeden til å være med å skape en arena der vi kan sette søkelys på både de utfordringene og mulighetene vi har, heter det i pressemeldingen.

Hør også debatten Fiskeribladet hadde om temaet, med Monica Langeland, salgsansvarlig i Egersund trål, Kathleen Offmann Mathisen, HR-sjef i Grieg Seafood og Lars Ove Stenevik, styreleder i Sildelaget:

Liten kvinneandel

Fisker Sisilie Skagen har tidligere gått Råfisklaget i rette for lav kvinneandel i styret, og å satse på landsiden heller enn en aktiv kvinnelig fisker. Bakteppet for konferansen er debatten om liten kvinneandel i styrene langs kysten.

Næringen har uansett støttet likestillingssaken med penger, som kommer fra blant annet Norges Sildesalgslag, Grieg Seafood, Pelagisk Forening, Norengros Kjosvik, Salmar, Sparebanken Vest og NCE Seafood. Også DNB, Egersund Group, MS Frantsen Junior, MS Nordfisk, Fiskebåt, Norges Fiskarlag, Cermaq, Bremnes Seashore, Sjømat Norge, Brødrene Birkeland og Norges Råfisklag har bidratt.

– Det er gledelig å se at hele verdikjeden står bak når vi nå skal arrangere historiens første likestillingskonferanse for sjømatnæringen, sier arrangørene i meldingen.