20. desember vedtok Stortinget statsbudsjettet for 2023. I budsjettet ble det blant annet avsatt 36,1 millioner kroner til tilskuddsordningen, der formålet er å stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner.

Den statlige tilskuddsordningen skal være med på å trygge eksisterende næringsaktivitet i kystkommunene og bidra til å skape ny næringsaktivitet.

– Vi registrerer at behovene er store og at kommunene ønsker å tilrettelegge og investere for fiskerinæringen. Vi oppfordrer kommunene til å jobbe fram gode prosjekter og søke tilskudd, uttaler Jan Morten Hansen, avdelingsleder for hav- og kystforvaltning i Kystverket i en pressemelding.

Alle kystkommuner med aktive fiskerihavner – eller planer om etablering av fiskerihavner – er i målgruppen for tilskuddsordningen.

Søknadsfristen er 1. mars.