I en undersøkelse gjennomført av Safetec for Sjøfartsdirektoratet, svarer 27 prosent av sjøansatte at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering de siste tolv månedene.

– Dette er svært alvorlige tall som en samlet maritim næring må ta tak i, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide i en pressemelding torsdag.

Les mer om funnene fra undersøkelsen her.

Ifølge NRK, som omtaler undersøkelsen torsdag har 8400 personer som jobber på fiskefartøy, passasjerskip og lasteskip svart på undersøkelsen.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide sier i en pressemelding at tallene er urovekkende. Foto: Elin Høyland (arkiv)

– Urovekkende

Respondentene er stilt en rekke spørsmål stilt knyttet til blant annet mobbing, trakassering, seksuell oppmerksomhet og upassende oppførsel.

Samlet for disse spørsmålene viser Sjøfartsdirektoratet til at blant alle de sjøansatte, er det 27 prosent som har opplevd én eller flere former for mobbing eller trakassering. Mellom fartøytypene varierer resultatet fra 19–32 prosent. Det er flest som har opplevd baksnakking og ryktespredning (14 %) og personrettet kritikk (11 %), ifølge direktoratet.

– Funnene viser klart at det fokuset som næringsorganisasjonene sammen med myndighetene har på dette tema er absolutt rett og nødvendig. Vi vil fortsette arbeidet etter de linjer som er planlagt og som vi håpar skal gi merkbare resultater. Sånn som dette kan vi ikke ha det, skriver leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, i en sms til Fiskeribladet.

Prosjektleder for undersøkelsen i Sjøfartsdirektoratet, Sverre Flatebø, mener at tallene er urovekkende på vegne av de som opplever en utrygg arbeidshverdag.

– Men et annet aspekt ved dette er også sikkerheten om bord. Kan man ikke stole på egne kollegaer, kan farlige situasjoner eller misforståelse oppstå, og igjen føre til økt risiko for ulykker, sier uttaler Flatebø i pressemeldingen fra Sjøfartsdirektoratet.

– Trist lesning

2 prosent av alle sjøansatte har ifølge undersøkelsen opplevd seksuell trakassering de siste 12 månedene. Når det gjelder de 400 kvinnene som har svart på undersøkelsen, har 15 % opplevd seksuell trakassering det siste året.

– Det skal være nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering. At så mange kvinner sier at de har opplevd dette, er trist lesning. Det viser også at det er noe hele den maritime næringen må ta et oppgjør med. Vi trenger flere kvinner i maritime yrker, og da må de oppleve samme respekt og trygghet som sine mannlige kollegaer, sier Hareide i meldingen.

– Viktig første grep

De siste tre årene har det vært en rekke eksempler i offentligheten på at unge jenter i fiskerinæringen er blitt utsatt for hets, seksuell trakassering og dårlig behandling om bord i fiskebåter.

Under fjorårets Nor-Fishing i Trondheim ble en avtale som skal forebygge og hindre seksuell trakassering og trakassering i fiskerinæringen, signert av Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget, Sjømat Norge, Sjømannsforbundet, Pelagisk forening, Hun fisker, Likestilling- og diskrimineringsombudet, samt Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet jobber nå med flere tiltak som oppfølging av samarbeidsavtalen, viser etaten til. Blant annet har inspektører i etaten fått opplæring i tematikken, og vil ha søkelys på mobbing og trakassering ved tilsyn om bord i båter.

– Tallene fra undersøkelsen viser med tydelighet at samarbeidsavtalen var et viktig første grep, men at arbeidet må videreføres og intensiveres, sier Sjøfartsdirektøren.

Opinion: En av fire

På vegne at Norsk Sjømannsforbund gjorde Opinion nylig en undersøkelse med samme tematikk blant Sjømannsforbundets yrkesaktive medlemmer. Der kom det frem at en av fire opplever mobbing og/eller trakassering på jobb på sjøen.

– Tallene på uakseptable opplevelser er altfor høye. Vi kommer nå til å ta et initiativ i til at alle berørte parter i næringen umiddelbart setter seg sammen for å gjøre noe med dette, sa forbundsleder Kurt Inge Angell i Sjømannsforbundet i en pressemelding 4. mai 2023.

Angell sa da at arbeidstakere, arbeidsgivere og relevante myndigheter «må på banen så fort det lar seg gjøre.»