Åtte av de 12 drukningsdødsfallene i juli skjedde i forbindelse med bading. To personer omkom fra fritidsbåter, mens to personer druknet etter fall fra land, viser Redningsselskapets statistikk.

Alle de 12 som druknet i juli var voksne. Den yngste var i begynnelsen av 30-årene, mens den eldste var i slutten av 80-årene. Tre av de omkomne var kvinner, ni var menn.

I perioden januar - juli har 51 personer druknet i Norge, mot 55 på samme tidspunkt i fjor. Det er en nedgang på 7 prosent.

Så langt i år har 16 personer druknet fra fritidsbåt, hvorav tre fra kano. Fra yrkesfartøy har det vært to drukningsulykker. 11 personer har omkommet etter å ha falt i vannet fra land, mens 10 personer druknet i forbindelse med bading.