– Vil ikke gjennomgå merkeregisteret for så å innføre yrkesforbud for en gruppe fiskere

Havarikommisjonen tilrår at Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet gjennomgår hele merkeregisteret for å luke ut båter fra 6–8 meter, som ikke oppfyller konstruksjonskrav. Fiskeridirektoratet vender tommelen ned.

Badeplattformen på «Elise» der det opprinnelig var en leider før oppbevaringskassen ble montert.Statens havarikommisjon påpeker at fiskeren som omkom ikke hadde mulighet til å ta seg om bord i båten igjen da han falt i sjøen, nettopp på grunn av manglende leider.
Badeplattformen på «Elise» der det opprinnelig var en leider før oppbevaringskassen ble montert.Statens havarikommisjon påpeker at fiskeren som omkom ikke hadde mulighet til å ta seg om bord i båten igjen da han falt i sjøen, nettopp på grunn av manglende leider.Foto: SHK
Publisert 1. February 2022, kl. 15.35Oppdatert 2. February 2022, kl. 08.01