Av 22 søkere har halvparten fått støtte. Utlysningen i fjor lød på 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Nå er det altså lagt rundt 600.000 til på bordet.

– Jeg fikk mange gode søknader, og har forsøkt å støtte så mange prosjekter med så mye som mulig, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding fra departementet.

Barn og unge

Irene Granberg, prosjektleder ved Kigok Foto: Edward Fitzgerald

De tre prosjektene som får mest, 300.000 kroner hver, går på nettverksbygging. Der finner man blant annet nettverket Hun Fisker.

Ellers går det også penger til kompetansebygging og rekruttering.

Kigok, som både er kunnskapssenter i Gildeskål og opplæringskontor for fiskerifag i midtre Nordland, har fått tildelt 275.000 kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet. Pengene går til prosjekter som fremmer blant annet likestilling i fiskeriene, sysselsetting i nord og tiltak som kommer felleskapet til gode.

- Vi er utrolig glade for den støtten vi har fått fra departementet. Vi har flere spennende prosjekter i år, sier prosjektleder ved Kigok, Irene Granberg.

Hun legger til:

– Dette er med på å gjøre en forskjell og at vi kan gjøre en jobb vi synes er veldig viktig - nemlig å rekruttere, samt bevisstgjøre barn og unge på de mulighetene som finnes i fiskeri- og oppdrettsnæringen. Motiveringsarbeid mot barn- og unge for å se muligheter i lokalsamfunn og marin næring, er en kontinuerlig prosess.

Brennende engasjement

Kigok har i år mange forskjellige prosjekter som skal ferdigstilles i løpet av 2022. Blant annet jobber Kigok med å gjøre flere oppmerksomme på karrieremuligheter i næringene - og da særlig også i lokalsamfunnene der de bor.

- Vi brenner veldig for at barn og unge skal oppdage mulighetene rundt seg og bevisstgjøres sitt eget potensial. Vi jobber også med likestilling, som er viktig for oss, og ønsker å bidra til at det skal være like selvfølgelig for jenter å velge marin utdanning, som det er for gutter.

Granberg påpeker at Kigok spesielt jobber opp mot marin næring og sysselsetting i nord og at Kigok skal bidra til å skape gode opplevelser:

- Vi skal også synliggjøre at det er utdannings- og yrkesmuligheter på hjemplassene - men også regionalt og nasjonalt. Vi mener denne type jobb er en viktig bidragsfaktor for å motivere unge til å ta eierskap til sitt potensial innen ledelse, utvikling og muligheter innen marin næring. De som er unge i dag er fremtiden vår som skal forvalte ressurser, og finne løsninger på utfordringer og viderebringe potensialet som det bugner av i vår landsdel, sier Granberg.

Bedre kjønnsbalanse

Leder i Pelagisk forening Mariann Frantsen, Monica Langeland fra Egersund trål og Kathleen Mathisen i Grieg Seafood har gått sammen om en søknad. De har fått tildelt 300.000 kroner.

Mariann Frantsen i Pelagisk Forening får 300.000 kroner til et prosjekt hun skal gjennomføre med Monica Langeland i Egersund Trål og Kathleen Mathisen i Grieg Seafood. Foto: Kjersti Sandvik

De tre søkerne mener bedre kjønnsbalanse og likestilling er grunnleggende faktorer for å tiltrekke seg gode kvinnelige talenter til fiskerinæringen. Nettsiden skal blant annet inneholde eksempler på gode etiske retningslinjer for å unngå̊ seksuell trakassering og hvordan oppnår man bedre kjønnsbalanse i styrende organer.

– Ut fra et ressursperspektiv, mener vi at det er viktig å utnytte alle tilgjengelige ressurser i samfunnet og at det derfor er viktig å jobbe for en større representasjon av kvinner i næringen, sa Frantsen i et intervju med Fiskeribladet i forbindelse med søknadsrunden.

Her er oversikten over prosjektene: