– Tobisfisket har ikke tatt seg opp igjen. Etter 25. mai har det vært ganske tregt. Det kom et par innmeldinger som kunne se ut til at det var et bedre fiskeri, men det har bare vært enkelttrefninger.

Det forteller Sigurd Vedøy, salgskonsulent i Norges Sildesalgslag. Han forklarer at det er helt normalt at tobisfisket kan være varierende, men at man kunne nok ønsket at fiskerne klarte å ta mer av kvoten.

15. april ble det åpnet for tobisfiske i Nordsjøen med en foreløpig kvote på 60.000