Valget kommer overraskende, men Fiskeri-Norge stiller seg bak ansettelsen av Sverre Johansen som ny generalsekretær i Norges