Kommentaren til debattansvarlig Kjersti Sandvik i Fiskeribladet har