– Dersom vi mister småbåtregisteret så mister vi 35 millioner kroner i inntekter. Denne situasjonen er veldig alvorlig for oss, sier Nicolai Kristiansen markedssjef i Redningsselskapet til Fiskeribladet.

Har ansvaret

I 1998 ble det opprettet et statlig eid småbåtregister med registreringsplikt, men dette ble avviklet allerede i 2003. To år etter at registreringsplikten ble fjernet, ble registeret overført til Redningsselskapet som siden har stått for driften av det nå frivillige registeret, SBR.

Nicolai Kristiansen, markedssjef i Redningsselskapet. frykter ti båter må legges til kai dersom Redningsselskapet mister ansvaret for småbåtregisteret.