Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen åpnet sentret i en seremoni onsdag kveld og påpekte at Atlanterhavsparken spiller en viktig rolle for havnasjonen Norge. Fascinasjonen for havet er stor:

– Bare tenk på at det på én kubikkmeter tareskog kan leve opptil 100.000 snegler, krepsdyr og andre smådyr. Og at når silda gyter langs Mørekysten, så veier summen av alle eggene mer enn Norges befolkning til sammen! Livet i havet er enormt og mangfoldig. Det vet vi. Men hva det betyr i praksis er ofte vanskelig å fatte. Derfor trenger vi forskning og kunnskap, sa ministeren.

Forståelse av verdenshavene

Ingebrigtsen sa at tiåret er etablert i erkjennelsen av havets betydning for klimaendringer, global matforsyning og marin økonomi.

– Vi har sendt mennesker til månen, og planlegger bemannede ferder til Mars, men det er fremdeles store hull i vår forståelse av verdenshavenes funksjon, sa Ingebrigtsen.

Regjeringa har bevilget nær 89 millioner kroner til landets vitensentre i 2021, inkludert til etableringen av Vitensenteret i Atlanterhavsparken. I tillegg bidrar engasjerte lokal og nasjonale aktører med økonomisk støtte.

Sjømatverksted for skoleelever

Ministeren hadde med seg en bevilgning på 150.000 kroner til gjennomføring av sjømatverksteder i Atlanterhavsparken. På sjømatverkstedene vil skoleelever i Møre og Romsdal kunne følge fisken fra hav til middagsbordet.

I tillegg opplyste ministeren at Hofseth Aqua har fått grønt lys for etablering av et visningsanlegg i tilknytning til Atlanterhavsparken.

– Her skal barn fra barnehagealder og oppover, få lære om oppdrettsprosessen, om bærekraftig produksjon, fiskeforedling, sjømat og helse. Store deler av visningssenteret vil ha interaktive elementer, hvor publikum nettopp kan lære og reflektere, ved å være aktive selv, sa Ingebrigtsen.

Gratisbilletter for barn

Hofseth Aqua vil også legge til rette for å dele ut gratisbilletter til Atlanterhavsparken. Ordningen skal nå ut til grupper med barnehagebarn og skolebarn på første til tiende trinn i Møre og Romsdal fylke.

Ministeren mener Atlanterhavsparken er viktig for utvikling av havnasjonen Norge.

– Jeg er helt sikker på at når barn og unge kommer hit for å besøke Atlanterhavsparken, og det nye Vitensenteret, så tennes det stort engasjement og nysgjerrighet, sa han.