I slutten av februar skrev Fiskeribladet at «Krossfjord»-fiskerne hadde samlet inn over 100.000 kroner til Ukraina. Innsamlingen startet som en basar i messa på den kombinerte snurperen/tråleren «Krossfjord». Så begynte snøballen å rulle.

To uker etter kan skipper på båten, Ole Hamre, melde at det er samlet inn over 400.000 kroner. Fiskeridirektoratet, Sildelaget, Fiskebåt og Pelagisk Forening er noen av dem som har bidratt.

– Vi kan ikke si at dette er vår aksjon, for her står alle sammen.