Resultatet ble det de fleste Fiskeribladet snakket med på forhånd forventet: Administrasjonen i Fiskebåt skal utrede videre om de vil forbli eller melde seg ut av Fiskarlaget.

– Mandatet er å utrede alternative organisasjonsformer til Fiskarlaget, sier styreleder i Fiskebåt, Christian Halstensen.

Maktkampen

Fiskebåt Nord, Fiskebåt Vest og Fiskebåt Sør har tidligere gitt hovedstyret i Fiskebåt beskjed om å utrede medlemskapet i Norges Fiskarlag.

Fiskebåt ønsker at den formelle innflytelsen i Fiskarlaget må styrkes. Vedtakene de tre lokallagene har vedtatt er at medlemskapet ikke bør videreføres dersom enighet om viktige prinsipper ikke sikres.