Til årsmøtet i 2019 kom det inn et forslag om å legge ned Småkvalfangerlaget.

Bakgrunnen var størrelsen på laget, dårlig deltakelse på møter, at de ikke klarte å ta kvoten og at salget av hvalkjøtt var dårlig.

På årsmøtet i fjor ga derfor Norges Småkvalfangerlag medlemsmøtet i år fullmakt til å fatte eventuell beslutning om å legge ned Småkvalfangerlaget.

Det var ikke mange i salen under stemmingen, men alle var enige om at Småkvalfangerlaget må bestå. Foto: Julie Arntsen

– Blir lagt merke til

Torsdag ble det enstemmig vedtatt om å bevare Småkvalfangerlaget.

– Da hele saken kom opp for noen år siden, var bare halvparten av hvalfangerne medlem i laget. Det har snudd. Nå er det bare én aktiv båt som ikke er medlem. Så vi ser en positiv trend, sier en glad Truls Soløy, leder i Norges Småkvalfangerlag.

Soløy sier at selv om de er en liten organisasjon, blir stemmen deres lagt merke til.

25 millioner tonn

Videre sier lederen at de trenger at alle andre i fiskerinæringa også må være opptatte av hval.

Hele næringa må samarbeide, for alle blir berørte av at hvalbestanden bare blir større og større.

– Hval spiser 25 millioner tonn fisk i året. Det tallet vil bare fortsette å øke hvis vi ikke gjøre noe, sier Soløy.

Hvalen spiser over åtte ganger så mye fisk som det blir tatt i Norge hvert år. Foto: Karoline Skarvøy/Sjøtjenesten

Misfornøyde med Fiskarlaget

Hvis laget ble lagt ned, var det snakk om at Norges Fiskarlag skulle ta over interessene og arbeidet til Småkvalfangerlaget. Slik ble det altså ikke, og det virket som om flere i Småkvalfangerlaget syntes det var helt greit.

Flere sa nemlig at de ikke har sett noe engasjement for å fremme hval hos Norges Fiskarlag, og stilte spørsmål ved om det hadde blitt noe bedre hvis Fiskarlaget overtok.

Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag sa at det ville vært naturlig at Fiskarlaget fremmet hvalkjøtt enda mer, hvis de hadde tatt over.

– Men slik situasjon er nå, mener vi at Fiskarlaget har brukt mye tid på hvalfangere som er medlemmer hos oss. Mer tid enn vi hadde tenkt, i og med at dere har en egen organisasjon. Derfor føler vi at det ikke er vår oppgave å gå fremst når det kommer til hval.

Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag Foto: Julie Arntsen

– Negativ holdning

Soløy mener at Fiskarlaget må begynne å prate mer om hval, selv om Småkvalfangerlaget består.

– Det er en negativ holdning til hvalfangst der ute. Det gir meg grunn til å tro at det i alle fall er viktig at laget består, sier lederen, men legger til:

– Skjer det noe som gjør at situasjonen endrer seg, er vi ikke fremmed for å ta opp saken om en nedleggelse igjen.