Det er særlig den pelagiske fiskeflåten som fisker ute i havet og kystflåten i sør som har måttet ta hensyn til «Gyda». I Ålesund var