Sjømat Norge melder på sine nettsider at de er positive til at Nærings- og fiskeridepartementet oppretter en egen seksjon i departementet for bekjempelse av fiskerikriminalitet.

– Et fåtall kriminelle aktører ødelegger for en hel næring og det må det bli slutt på. Derfor er vi svært positive til nyheten om en ny krimseksjon i fiskeridepartementet, sier Stine Akselsen, direktør for industri og handel i Sjømat Norge, i en uttalelse.

– Det er viktig å påpeke at det store flertallet av bedrifter i fiskerinæringa er seriøse og lovlydige, og disse må sikres konkurranse på like vilkår, fortsetter hun.

Sjømat Norge håper at landingskontrollen styrkes, og viser til at nye kontrolltiltak må utformes i tett dialog med næringne.