– Nå skal jeg snakke om alle de juicy tingene, ikke sant?

Liv Holmefjord ler. Det er blant annet hennes egne erfaring i det offentlige byråkratiet hun om litt skal på scenen og fortelle en fullsatt sal om.

Stedet er hjemlige Bergen, men salen favner sjømatnæring og byråkrati fra store deler av landet. Kvinner i havet-konferansen har satt seg mål å løfte frem kvinner i næringen, og sette søkelys på kvinners kår i en mannsdominert næring.

Historien til fisker og samfunnsdebattant Susanne