– Mitt inntrykk er at situasjonen er den samme om bord hos mine kolleger som har startet med rapportering nå, sier Hatland, som også er hovedreder for den 14,98 meter lange kystnotbåten med hjemmehavn i Rørvik.

– Sporingen har jeg ingen ting imot. Det gir fiskerimyndighetene en strek å forholde seg til når det gjelder hvor vi er og har vært. Ut over det har Kystfiskeappen vært grei å forholde seg til, og den burde være tilstrekkelig til alle direktoratets formål, sier Hatland.