Det gjør de i en henvendelse som er sendt fra arbeidsutvalget i Fiskarlaget