Neste års loddekvote i Barentshavet er på 117.550 tonn og større enn den har vært på mange år. Ringnot og trål kan delta i fisket. Det kan også kystgruppen som oppfylte vilkårene for deltakelse i åpen gruppe. Fiskarlaget, Fiskebåt og Pelagisk forening ønsker at fisket skal være lukket også i kystgruppen.

Denne uken kom svaret fra Nærings- og fiskeridepartementet. Fisket skal ikke lukkes i kystgruppen.