Det opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding tirsdag.

Der presiseres det at det ikke er nødvendig å sende inn søknad eller melde fra for å få overført gjenstående kvote fra 2022 til 2023.

Registrere endelig fangst

Fiskeridirektoratet viser videre til at for å få gjort endelig avregning av kvotefleksibilitet på gruppe- og totalkvotenivå, samt ta høyde for kvantumet av torskekvote på fartøynivå som skal overføres fra 2022 til 2023, må endelige fangsttall være registrert. Dette vil først være i begynnelsen av 2023.

«Fiskeridirektoratet vil be salgslagene om å oversende disse tallene så snart de er tilgjengelige. Fiskeridirektoratet tildeler så endelige torskekvoter for 2023 fortløpende», heter det i meldingen.

Direktoratet presiserer at kvantumet som overføres på fartøynivå fra 2022 til 2023 ikke vil fremgå av kvoteregisteret til Fiskeridirektoratet. For å få informasjon vedrørende overført kvantum må fiskere henvende seg til sitt salgslag.

Ikke samme fartøy

Overføringsadgangen er betinget av at det er registrert fangst på fartøyets deltakeradgang i 2022. Videre opplyser direktoratet at fangst i 2023 vil først bli avregnet fartøyets overførte kvote fra 2022 frem til denne er oppfisket.

Vilkårene for bortfall av overført kvote har nylig blitt myket opp, slik at det ikke lenger er et krav til at den overførte kvoten må fiskes med samme fartøy i 2023 som ved utgangen av 2022.

«Etter endringen av regelverket kreves det at den overførte kvoten i 2023 må fiskes med samme eier og samme kvotegrunnlag som ved utgangen av 2022. Enhver endring av eier eller kvotegrunnlag etter 31. desember 2022 vil føre til bortfall av overført kvote. Det er den delen av den overførte kvoten som fremdeles er ufisket i det endringen inntrer som vil falle bort. Bruk av ordningen for leiefartøy medfører ikke at overført kvote faller bort», opplyses det.