Men myndighetene har åpenbart notert seg at det er blitt stilt spørsmål ved hele påbudet, og man sikrer seg et ris bak speilet, som i fjor, gjennom formuleringen «Departementet har besluttet at håndhevelsen av påbudet blir gjennomført med vekt på veiledning, på lik linje med i 2022».

Fiskeridirektoratet tar i sin detaljerte orientering enda et skritt nærmere regulær håndheving ved å true med straff «om nødvendig».

– Departementet vil påpeke at det er viktig at fiskerne etterlever påbudet, da det er svært uheldig med bifangst av sjøpattedyr, særlig av dyrevelferdsmessige årsaker, sier Halvard Wensel, fungerende kommunikasjonssjef for fiskeri- og havministeren, i en uttalelse der straff ikke er tema.