Fiskeriminister Bjørnar Skjæran har selv foreslått å justere disse kravene, både når det gjelder hvilke fiskere som skal pålegges å montere slikt utstyr, og om det holder med mobildekning for å sende meldingene for å slippe kostbare satellittutgifter. I tillegg er Kystfiskeappen tilbake på banen som et rapporteringsalternativ.

Saken har vært ute på høring i næringa, med litt blandede tilbakemeldinger, og departementet melder at en avgjørelse vil komme i løpet av få dager.