Det mener utstyrsleverandøren Fangstr i en kommentar til utspillet fra Kystfiskarlaget og leder Tom Vegar Kiil, som mener bortfallet av satellittkravene for ERS og VMS bør dra med seg en tre måneders utsettelse av iverksettelsen.

– Etter det vi har fått opplyst er de fleste båtene i den gruppa som skal ha utstyret klart innen 1. juli, nå godt i gang med installasjon og oppkobling mot Fiskeridirektoratet. Det gjelder rundt 400 av et anslått antall på 570, sier Jeanette Veibakken, markedssjef hos Fangstr.