– Saken er ute på høring nå, og vi kan ikke foregripe noe her. Men hvis redskapsbegrensninger iverksettes før hovedsesongen starter i oktober, vil dette være et viktig skritt i riktig retning, sier seniorrådgiver Bernt Bertelsen i Fiskeridirektoratet region nord.

Han leder et pilotprosjekt som har som mål å styrke forvaltningen av lokale bestander, og som en del av dette prosjektet tok Bertelsen og hans medarbeidere i fjor høst et initiativ til regulering av kveitefisket.