At fiskeridirektøren fant det nødvendig med en presisering, skyldtes at direktoratet har bedt Havforskningsinstituttet om en vurdering av om det kan eller bør fiskes mer raudåte nærmere kysten enn det allerede er åpnet for.

Forespørselen skapte en rekke reaksjoner blant representantene på møtet. Hovedsakelig negative.

Bakke-Jensen fant det derfor nødvendig å understreke at fiskerimyndighetene ikke ville være bundet av et svar som fortsatt ikke er kommet fra havforskerne.

Kritiske innlegg

Innleggene på reguleringsmøtet gjentok den skepsisen som blant annet er kommet fram gjennom en rekke artikler og debattinnlegg i Fiskeribladet de siste årene.