I en fiskerimelding varsler Fiskeridirektoratet stopp i fisket etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy som fisker med landnot.

Bakgrunnen er at gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket.

«Fisket blir derfor stoppet i morgen fredag 1. juli 2022 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 samme dag. Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingenA, opplyser direktoratet.