– Garnfisker Håvard Vikedal Pedersen lanserer i Fiskeribladet en del synspunkter på årets lofotreguleringer som ikke kan stå uimotsagt. På vegne av grupperingen Fiskerne på Røst beskriver Pedersen fleksibelhavene som «et annet ord for snurrevadhav», han erklærer at debatten egentlig handler om sei, og han mener fiskekjøperne ikke bør ha rett til å uttale seg om lofotreguleringene.

Det konstaterer Einar Helge Meløysund, snurrevadskipper og landsstyremedlem i Norges Fiskarlag – og åpenbart uenig med Fiskerne på Røst.

Einar Meløysund ber om revurdering fra Fiskerne på Røst i saken om lofotreguleringene.