– En del flere data skal på plass, blant annet fra det siste økosystemtoktet i nord. Men rundt 1. desember regner jeg med at neste års kvoteråd skal være på plass, sier Ann Merete Hjelset, forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Hjelset og hennes kolleger har frist til den nevnte datoen, og deretter er det Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet som skal ha beskjed før offentligheten. Det tror imidlertid forskeren bare skal være en formalitet, og raskt unnagjort.

Ann Merete Hjelset, forsker ved Havforskningsinstituttet.