I en fiskerimelding opplyser Fiskeridirektoratet at kvotefleksibilitetsgrunnlaget i fisket etter kolmule i 2022 fastsettes som følger:

  • For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 3011 tonn.
  • For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 1,39.