Sjømat Norge beskriver mørke skyer på himmelen for et blåkveitefiske for kystflåten etter tradisjonelt mønster, med konkurransefiske over to hektiske perioder. Markedet for frossen blåkveite i