– Dere har kanskje sett det på tv, alle de båtene vi sleper med oss på makrellfiske eller sildefiske. I tider med rekordhøye drivstoffpriser ville det kommet godt med å slippe å ta med oss en del av disse båtene nordover, sa Geir Stuve Rommetveit på reguleringsmøtet nylig.

Han stilte som representant for Norges Fiskarlag og den minste pelagiske flåten, samtidig som han som fersk tv-kjendis har vært med på å bringe akkurat denne flåten inn i mange norske hjem.