Fiskeribladet har fått tips om at Mattilsynet ikke skal prioritere kontroll av årets vinterfiske.

Da vi tar kontakt med Mattilsynet, svarer de at de jobber innenfor stramme rammer.

– I år har vi ikke noe særskilt prioritering av villfisknæringen eller årets vinterfiske. På dette området følger vi opp løpende oppgaver, hendelser, prøvetaking, behandling av søknader og bekymringsmeldinger, svarer regiondirektør i Mattilsynet region nord, Geir Arne Ystmark, i en epost.

Gi oss tips eller tilbakemelding

Ingen feltavtale

Videre skriver han at Mattilsynet prioriterer slik at de til enhver tid bruker ressursene sine der sannsynligheten for regelbrudd og konsekvensene av disse er størst.