Fiskeridirektoratet opplyser på sine nettsider at har sendt forslag til regulering av selfangst i Vestisen og Østisen ut på høring. Høringsfristen er 15. januar 2022.

I direktoratets forslag blir det lagt opp til fangst av grønlandssel og ikke klappmyss, som det internasjonale havforskningsråd (ICES) fortsatt anbefaler fredning av.

I høringsnotatet er det forslag om fangst av inntil 11 548 dyr i Vestisen og inntil 7000 dyr i Østisen. Det blir foreslått at fangsten må være avsluttet innen 30. juni 2022.